Security & Privacy Research

Naast onderwijs is er binnen de opleiding Toegepaste informatica ook plaats voor toegepast onderzoek en dienstverlening waarbij zowel lectoren als studenten betrokken worden. De thema’s waarrond gewerkt wordt zijn innovatieve webplatformen, Belgian Cybercrime Center of excellence for Applied Research, Training and Education (B-CCARTE) en Blockchain Technology. Relevante onderzoeksresultaten en ervaringen worden in het curriculum en het onderwijsproces geïntegreerd en (inter)nationaal gedeeld.